FaSOLit S

Silikonski dekorativni fasadni malter

FaSOLit S je silikonski fasadni malter koji se preporučuje za sanaciju starih objekata, ali se koristi i kod novih objekata izgrađenih u oblastima sa izrazito vlažnom klimom. Zavisno od završnog izgleda strukture fasade, proizvodi se u dva tipa: zaribani (rajb) u granulaciji 1,5 mm i 2,0 mm i zaglađeni (full) u granulaciji 1,0 mm, 1,5 mm i 2,0 mm.

Kategorija proizvoda

Opis proizvoda

FaSOLit S – priprema i nanošenje: podloga mora biti čvrsta, čista i suva. Pre nanošenja fasadnog maltera podlogu treba obavezno premazati sa FaSOLex SnS strukturnom podlogom, u istoj nijansi kao nijansa maltera. Vreme sušenja podloge je minimum 12 sati. Pre upotrebe, FaSOLit S malter dobro promešati ručnim mikserom i po potrebi razrediti sa vodom. Ne raditi po direktnom suncu, jakom vetru i kiši. Posle 6 sati, malter je suv na dodir, a posle 24 sata je otporan na padavine.

Potrošnja: Zavisi od strukture i granulacije (pogledati tabelu ispod).

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci, u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: 25kg