GletSOL-U

Masa za fino gletovanje unutrašnjih površina

GletSOL-U je gletmasa za fino izravnjavanje (gletovanje) unutrašnjih zidnih površina i plafona, pogodna za nanošenje u debljem sloju i reparaciju manjih grešaka. Može se upotrebiti za ručno nanošenje u ukupnoj debljini od 2 do 4mm.

Kategorija proizvoda

Opis proizvoda

GletSOL-U – priprema i nanošenje: podloga na koju se glet masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i slično. Odgovarajuće podloge su sve površine od cementno-krečnih i gipsno-krečnih maltera, kao i betonske površine stare najmanje mesec dana. To su i vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče, kao i površine sa dobro prihvaćenim, u vodi nerastvornim disperzionim bojama.

Podlogu pre nanošenja glet mase treba otprašitii u slučaju intenzivnijeg prašenja, kao i u slučaju jako upojnih podloga. Površinu u tom sluaju obavezno premazati FaSOLex acryl strukturnom podlogom. Prilikom gletovanja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i slično, neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

Pripema GletSOL-U mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 34-38% vode (8,5 do 9,5l vode za 25kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 minuta, zatim još jednom intenzivno promešati i po potrebi dodati još vode. Nanosi se ručno, nerđajućom metalnom gletericom.

Nanošenje se obično vrši u dva sloja u debljini od 1-2mm za pojedinačni sloj i maksimalno do 4mm za dvoslojni nanos. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od 5ºC do 25ºC, a relativna vlažnost vazduha 50-60%. Pri ovim vremenskim uslovima, sušenje jednog sloja može trajati od 6 do 8 sati. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja. Pre nanošenja drugog sloja, prvi sloj treba obrusiti finim brusnim papirom, ručno ili mašinski, odabrati pogodni brusni papir finoće od 180 do 240, zavisno od tehnike i namene površine. Isti postupak primeniti i kod završnog sloja. Pripremljena masa je upotrebljiva najmanje 3-4 dana. U cilju sprečavanja nastanka pokorice, prekriti površinu malom količinom vode. Vodu odliti i masu ponovo promešati pre nastavka ugradnje.

 Potrošnja: Zavisi pre svega od kvaliteta i ravnosti podloge, kao i od debljine nanetog sloja i iznosio oko 1-2 kg/m2.

 Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

 Roktrajanja: 12 meseci, u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C.

 Pakovanja: 5kg, 25kg