Soltech ciljevi

Mi smo moderna kompanija čiji su ciljevi razvoja posvećeni stalnom unapređenju kvaliteta i asortimana proizvoda. Težimo uspostavljanju i izgradnji dugoročne uspešne saradnje sa našim partnerima u proizvodnji i distribuciji.

Iza imena SOL Technology, u budućnosti će stajati priča o inovacijama i uvođenju novih tehnologija i standarda. Cilj nam je da naši proizvodi postanu sinonim kvaliteta, trajnosti i estetskih vrednosti u građevinarstvu.

SOL Technology ima jasno definisane ciljeve:

  • Dugoročna saradnja sa našim poslovnim partnerima,
  • Efikasniji način rada i smanjenje troškova, sa naglaskom na kvalitet proizvoda,
  • Asortiman vrhunskih proizvoda po konkurentnim cenama,
  • Podizanje logistike, usluga i komunikacije na viši nivo.

ciljevi