Sertifikat za izvođače radova

U cilju povećanja kvaliteta usluga korišćenjem proizvoda društva SOL Technology,  pokrenuli smo proces sertifikacije izvođača radova.

Sertifikat je potvrda i obezbeđenje za krajnje korisnike usluga da je molerska/fasaderska grupa prošla obuku za korišćenje naših materijala, kao i da ih je uspešno primenila na više objekata.

Ukoliko i vaša izvođačka grupa želi da postane deo Soltech Profesionalaca, možete nas kontaktirati.

sertifikat