Naš zadatak

Misija kompanije SOL Technology  je da proizvodi i distribuira kvalitetne i ekološke proizvode, obezbedi kvalitet života zaposlenih i zadovoljenje društvenih potreba. Kvalitetnom ponudom proizvoda i usluga stavramo najbolje uslove za naše kupce. Kao rezultat takvog pristupa, rastom i dinamičnim poslovanjem osiguravamo dobit za kompaniju. Našim akcijama doprinosimo poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnom okruženju.

Misija