FaSOLex acryl con

Koncentrovana akrilna podloga

FaSOL acryl con podloga je emulzija namenjena poboljšanju prionljivosti, ujednačavanju i učvršćavanju mineralnih i drugih podloga, pre nanošenja unutrašnjih disperzionih boja. Može se koristiti i kao podloga pre nanošenja glet mase, kao i lepka za keramiku.

Kategorija proizvoda

Opis proizvoda

FaSOLex acryl con priprema i nanošenje: površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. Pre nanošenja disprezionih boja ili pre gletovanja, odnos razređenja je 1:8. Za postavljanje keramike odnos razređenja je 1:4. FaSOLex acryl con podloga se nanosi valjkom, četkom ili mašinski u jednom sloju, tako što je na suve upijajuće podloge potrebno naneti dva sloja. Vreme sušenja pre nanošenja boje ili drugog završnog materijala iznosi minimum 6 sati.

 Potrošnja: Zavisi pre svega od kvaliteta podloge i iznosi oko 30-50 gr/m2.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci, u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C.

 Pakovanje: 1kg