FlatSOL 1-3

Masa za izranjavanje podova

FlatSOL 1-3 je samorazlivajuća masa za tankoslojno izravnjavanje cementnih podnih površina. Koristi se pre lepljenja parketa, keramike, postavljanja laminata, PVC-a i drugih podnih obloga u stambenim, poslovnim i drugim objektima. Ima dobru prionljivost, izuzetnu mehaničku čvrstoću, jednostavno i brzo se ugrađuje. Masa FlatSOL 1-3 se koristi za debljine 1-3 mm.

 

Kategorija proizvoda

Opis proizvoda

FlatSOL 1-3 priprema i nanošenje: podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova. Pre nanošenja podlogu je potrebno navlažiti vodom. U slučaju starih i upojnih suvih podloga neophodno je izvršiti impregnaciju nanošenjem FaSOLex acryl strukturne podloge, minimalno 24h pre razlivanja mase, kako bi se sprečilo prebrzo isušivanje i nepotpuno očvršćivanje (može uzrokovati pojavu pukotina). U cilju ostvarivanja što bolje prionljivosti preporučuje se obavezno prethodno nanošenje FaSOLex acryl strukturne podloge, bez obzira na kvalitet betonske podloge. FlatSOL 1-3 se može nanositi na sve betonske površine stare najmanje 3 meseca. Debljina razlivenog sloja treba da iznosi maksimalno do 3,0mm. Veće debljine se mogu postići višeslojnim nanošenjem. Novi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prethodno nanetog sloja. U slučaju da je potrebno formirati deblji izravnjavajući sloj 3-30mm, proizvođač preporučuje upotrebu materijala FlatSOL 3-30. Orijentaciono vreme sušenja pri optimalnim vremenskim uslovima iznosi 1 dan/mm debljine.

Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 22-24% vode (5,5-6,0l vode za 25kg praha). Mešanje se vrši pomoću električnog miksera do potpune homogenizacije. Masa se razliva po podlozi pomoću gleterice ili sličnog alata, naročito pažljivo po uglovima. Nakon razlivanja poželjno je površinu prevući sa specijalnim nazubljenim valjkom u cilju izbacivanja zaostalog vazduha. Maksimalna debljina nanetog sloja treba da iznosi do 3mm. Izuzetno je bitno pridržavati se preporuka vezanih za potrebnu količinu vode za samešavanje. Veće količine vode, doprinose boljem razlivanju, ali ujedno mogu znatno umanjiti mehaničke karakteristike razlivene mase, a usled produženog vremena sušenja može doći do pojave pukotina.

Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja ugrađene mase, a pojavu pukotina može izazvati i prejako i neujednačeno strujanje vazduha, visoke temperature, predebelo nanet sloj, neadekvatno pripremljena podloga i slično. Dodatno zagrevanje prostorija radi ubrzavanja sušenja, kao i direktno zagrevanje razlivene podloge, nije dozvoljeno jer se masa mora stvrdnjavati ravnomerno. Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je od +5°C do +30°C.

Potrošnja: Zavisi pre svega od kvaliteta i ravnosti podloge i iznosi oko 1,2-1,5 kg/m2 za 1,0mm debljine nanetog sloja.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Roktrajanja: 12 meseci, u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: 25kg