HobiSOL extra

Disperzija visokog kvaliteta otporna na mokro brisanje

HobiSOL extra je visokokvalitetna boja za unutrašnje zidove i plafone. Primenljiva je u stambenim, poslovnim i javnim objektima i otporna je na vlažno brisanje (vodoperiva).

Kategorija proizvoda

Opis proizvoda

HobiSOL extra – Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. Pre nanošenja podlogu premazati koncentrovanom FaSOLex acryl con podlogom. Boju dobro promešati i razrediti dodavanjem 15-20% vode uz stalno mešanje. HobiSOl extra boja se nanosi valjkom, četkom ili mašinski, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog. Nanošenje prilagoditi trenutnim vremenskim uslovima i uslovima ambijenta.

Potrošnja: Zavisi pre svega od kvaliteta podloge i iznosi oko 0,15-0,25 kg/m2 za dva sloja premaza.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci, u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanja: 5kg, 8kg, 25kg