HardSOL siporex

Građevinski lepak za lepljenje blokova od lakog betona

HardSOL siporex je tankoslojni građevinski malter koji se koristi kao lepak za lepljenje blokova od lakog betona, Siporex i Ytong blokova i elemenata. Ima odličnu prionjivost, visoku čvrstoću i otpornost na vlagu.

Kategorija proizvoda

Opis proizvoda

HardSOL siporex – priprema i nanošenje: podloga mora biti čista i otprašena, a metalni delovi u zidovima moraju se zaštiti nekim antikorozivnim premazom.

Pripema mase se vrši u čistoj posudi laganim dodavanjem praha u oko 26-30% vode (6,5-7l vode za 25kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 minuta, zatim još jednom kratko promešati i po potrebi dodati još vode. Elemente od gas betona dobro navlažiti pre ugradnje. Lepak se na blok nanosi posebnom lopaticom ili nazubljenom gletericom u debljini 3-5mm. Samo ukoliko je HardSOL siporex nanešen na blok u sloju do 3mm, zid će zadovoljiti tražene termičke karakteristike. Blok se lagano spušta i blagim pritiskom poravnava, a istisnuta količine lepka se koristi za dalje zidanje.

Temperatura vazduha prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od 5ºC do 25ºC, a relativna vlažnost vazduha 50-60%. Otvoreno vreme nanetog proizvoda pri ovim uslovima iznosi minimum 20 minuta. Zbog toga treba dobro isplanirati količinu pripremljenog lepka, jer je pripremljena masa upotrebljiva do 2 sata, zavisno od vremenskih uslova pri gradnji. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka. Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi minimum 7 dana.

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti blokova, kao i od debljine nanosa, i okvirno se kreće u granicama od 20-25 kg/m2 zida.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +25⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci, u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C, u suvom prostoru na paleti.

Pakovanje: 25kg