HardSOL universal

Visoko elastični lepak za lepljenje mermera, granita i keramike

HardSOL universal je visoko elastični lepak namenjen za lepljenje mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena, kao i keramičkih pločica niske upojnosti (manje od 3%). Karakteriše ga odlična prionljivost, visoka čvrstoća i otpornost na vlagu.

Kategorija proizvoda

Opis proizvoda

HardSOL universal – priprema i nanošenje: podloge mogu biti sve površine od cementno-krečnih maltera i betonske površine (stare najmanje 1-3 meseca), gips-kartonske ploče, vlaknasto-cementne ploče i slično. Podloge moraju biti čvrste, nosive, nesmrznute, bez iscvetavanja, čiste i suve, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i boje.

Popunjavanje većih praznina i izravnjavanje u većim debljinama izvršiti malterom, a ne lepkom. U slučaju poroznih visokoupojnih podloga, kao i u slučaju visokih temperatura i niske relativne vlage, potrebno je prethodno blago navlažiti podlogu. Kod starih i neravnomerno upijajućih podloga preporučuje se premazivanje FaSOLex acryl koncentrovanom podlogom, razređenom vodom u odnosu 1:4 i to 4-6h pre lepljenja pločica.

Kada se pločice lepe na stare površine prebojene uljanim bojama, lakovima i sličnim dekorativnim premazima, neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza. U slučaju lepljenja na površine na kojima već postoje pločice neophodno je proveriti kakva je prionljivost. Kod slabe prionljivosti, neophodno je ukloniti postojeće pločice. Ukoliko je prionljivost dobra može se pristupiti lepljenju, ali pre toga dobro očistiti i oprati postojeće pločice. U cilju bolje prionljivosti, dodatno nahrapaviti pločice brušenjem ili premazivanjem sa FaSOLex beton kontakt podlogom.

Pripema HardSOL universal mase se vrši u čistoj posudi laganim dodavanjem praha u oko 26-30% vode (6,5-7,5l vode za 25kg praha). Neophodno je konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 minuta, zatim još jednom kratko promešati i po potrebi dodati još vode. Lepak se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Obično se koristi gleterica sa dubinom zuba od 4 do 6mm, prilikom lepljenja standardnih keramičkih pločica veličina od 10 do 25cm.

Za lepljenje pločica većih dimenzija, koristi se alat sa većom dubinom zuba. U slučaju lepljenja mozaika i manjih pločica, potrebno je koristiti alat sa manjim zubima. U slučaju unutrašnje upotrebe, prilikom nanošenja lepka nazubljenom gletericom minimum 65% površine pločice treba da bude pokriveno lepkom. U slučaju spoljašnje upotrebe minimum je90%. Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. U slučaju rada sa jako upijajućim pločicama, iste treba prethodno potopiti u vodu.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od 5ºC do 25ºC, a relativna vlažnost vazduha 50-60%. Otvoreno vreme nanetog lepka pri ovim uslovima iznosi minimum 20 minuta. Zbog toga treba dobro isplanirati veličinu površine na koju se lepak nanosi, kao i količinu pripremljenog lepka. Pripremljena masa upotrebljiva je maksimum 2 sata, zavisno od vremenskih uslova pri ugradnji. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka. Vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 24h. Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi minimum 7 dana.

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge, kao i od debljine nanosa i okvirno se kreće u granicama od 3 do 3,5 kg/m2.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci, u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C, u suvom prostoru na paleti.

Pakovanje: 25kg